7.– 11. augusta 2023 Za volaním Indiánov – TÁBOR JE OBSADENÝ

Deti počas tohto tábora strávia väčšinu času spoznávaním lesíka v okolí našej materskej škôlky a Zariadenia lesnej pedagogiky. Našimi základnými pomôckami budú prírodné materiály, lupy a ďalekohľady. Budeme spolu spievať, maľovať, vyrábať predmety z prírodnín a látky a vyrobíme si aj indiánske oblečenie. Navštívime rôzne časti lesa, postavíme si vlastné teepee, naučíme sa založiť si ohník a opečieme si nejaké dobrôtky – chlebík i špekáčiky. Zahráme sa spolu v našich externých triedach, ku ktorým patrí teepee, orlie hniezdo či jazierko. Relaxovať budeme v hamakoch. Prebuďte zvedavosť svojich detí s našimi lesnými sprievodkyňami Erikou a Stankou.

Vek: 4 – 6 rokov
Čas: 8.00 – 16.00 h
Zameranie: prírodné, pohybové, kreatívne tvorenie z lesných materiálov.

Lektorky: Stanislava Haragošová, Erika Kicová – pedagogičky materskej školy v Krásnych Sadoch 

Kapacita: 15
Cena: 165 €
Zľavnená cena: 149 €. Táto cena je platná pre: 2. súrodenca, dieťa materskej školy v Krásnych Sadoch a v prípade toho istého dieťaťa pre 2. a ďalší tábor. Zľavy nie je možné kombinovať.

V cene je zahrnuté: program, desiata, obed, olovrant, pitný režim, pomôcky.


Online prihláška dieťaťa do tábora organizovaného v ZLP Krásne Sady


7.– 11. augusta 2023 Za volaním Indiánov

I. Informácie o dieťati:

Meno a priezvisko:

Bydlisko(v tvare: ulica a číslo, PSČ, Mesto):

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Zdravotná poisťovňa:
Všeobecná zdravotná poisťovňaUnionDôvera

Číslo preukazu poistenca:

Do tábora registrujem súrodenca?
Áno (zaškrtnite v prípade, že do tábora registrujete druhého súrodenca)

II. Informácie o zákonnom zástupcovi dieťaťa:

Titul, meno a priezvisko:

Bydlisko(v tvare: ulica a číslo, PSČ, Mesto):

Telefónne číslo:

Email:

Odkiaľ ste sa o táboroch dozvedeli?

III. Informácie o fyzickom a psychickom zdraví dieťaťa:

Dieťa nemá parazitárne ochorenie a je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve:

Popis obmedzenia záťaže (napr. pri ceste dopravným prostriedkom, pri vykonávaní športových aktivít a pod.):

Chronické ochorenia ( napr. epilepsia, cukrovka a iné ):

Dieťa t.č. užíva nasledovné lieky (názov liečiva, spôsob dávkovania):

Dieťa je alergické na (hmyz, rastliny, lieky, potraviny a pod.):

Súhlasy:

Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami aktivít v rámci ZLP Krásne sady.

Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom registrácie dieťaťa ako účastníka tábora organizovaného v rámciZLP Krásne sady.


Ďakujeme vám, že ste pre svoje dieťa zvolili náš lesný tábor. Táto vyplnená prihláška Vám príde na email, ktorý ste v prihláške zadali. Za tábor uhraďte príslušný poplatok na číslo účtu, ktoré nájdete v prihláške v emaili, do 3 pracovných dní. Vaša prihláška bude považovaná za záväznú pripísaním poplatku na bankový účet prevádzkovateľa Zariadenia lesnej pedagogiky. V prípade nejasností alebo ďalších otázok sme vám k dispozícii na emaili: zlp@krasnesady.sk alebo na t.č. 0911 174 780. Podrobnejšie informácie k táborom zašleme prihláseným účastníkom 2 týždne pred jeho začiatkom. Tešíme sa na vás.