Kolektív materskej školy

Mgr. Silvia Kičinová

riaditeľka materskej školy

Po ukončení magisterského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra a pedagogika, som sa rozhodla využiť čas vo Veľkej Británii, kde som pracovala aj ako učiteľka v materskej škole. Počas piatich rokov, ktoré som v škôlke strávila, som mala možnosť si upevniť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Vo Veľkej Británii som ukončila dvojročné štúdium učiteľstva pre materské školy. Prácu v škôlke som si vybrala hlavne kvôli deťom, ktoré mi vždy presvetlia deň úsmevom. Medzi moje záľuby patrí: angličtina, knihy, fotografovanie a cestovanie.

Bc. Simona Hojnošová

učiteľka

 

Mám ukončené bakalárske štúdium, predškolskú a elementárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvovala som Montessori kurz 1 a 2 a momentálne študujem  Waldorfskú pedagogiku v Bratislave. Folklór je mojou súčasťou od detstva, preto rada spievam a učím deti ľudové piesne. Som vydatá a mám 5-ročného synčeka. Práca s deťmi ma veľmi napĺňa. Mám rada turistiku, tanec, rada cestujem a spoznávam svet.

Bc. Erika Kicová

učiteľka

Mám ukončené bakalárske štúdium, predškolskú a elementárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Absolvovala som kurz Montessori  1, 2 a momentálne študujem Waldorfskú pedagogiku v Bratislave. V Krásnych Sadoch pracujem s detičkami už druhý rok, ponúkam im rôzne tvorivé a kreatívne činnosti. Rada tvorím hlavne z prírodnín, skúmam a objavujem. Hrám na husle, klavír a rada spievam. Vo voľnom čase sa venujem mojim dvom synom a rodinke, rada si vypočujem dobrú hudbu, čítam, šijem, vyrábam a aktívne oddychujem pri prechádzkach lesom.