Materská škola

V Krásnych Sadoch, v areáli Zariadenia lesnej pedagogiky, pôsobí od roku 2019 naša súkromná materská škola. Škôlka vám ponúka: autentické vzdelávanie detí, veľa pohybu na čerstvom vzduchu, inšpiratívne prírodné prostredie s externými triedami, zdravé budovy škôlky postavené s ohľadom na ekológiu, vekovo-zmiešaný kolektív detí, rodinnú atmosféru.

Naša materská škola autentickým vzdelávaním vytvára podmienky na zdravý vývoj dieťaťa v inšpiratívnom prírodnom prostredí a v bezpečnej rodinnej atmosfére.

Bližšie informácie o materskej škole nájdete tu.

www.materskaskolapoprad.sk

Popis projektu

Názov projektu: Areál lesnej pedagogiky – materská škola
Žiadateľ: Krásne Sady Mlynica – servisná a prevádzková, a. s.
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Hlavné aktivity projektu:

  1. Výstavba nového objektu súkromnej materskej školy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania v obci Mlynica.
  2. Obstaranie vnútorného vybavenia.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške : 101291,59 Eur.
Nenávratný finančný prispevok: 91 162, 43 Eur.
Výška finančnej podpory z EÚ: 86 097,85 Eur.
eu
irop