Po stopách tatranských velikánov

Slovensku boli dané mnohé prírodné krásy a spolu s nimi sme do vienka dostali aj naše malé-veľké veľhory – Tatry. Na mnoho príbehov z týchto hôr sa už zabudlo. Našťastie zanechali za sebou stopy, po ktorých sa spoločne môžeme vybrať na cestu plnú dobrodružstva. Odhaľme tajomstvá tatranských velikánov, prenesme sa do výšin štítov, do tajuplných tatranských dolín, spoznajme obyvateľov tatranských lesov… Z programu si mnoho poznatkov neodnesú iba žiaci, ale aj učitelia, a tieto informácie vedia neskôr aplikovať pri plánovaní túry, či pri pobyte v prírodnom prostredí.

Program je rozdelený do dvoch častí –  prvá je venovaná štítom, dolinám a ľuďom, ktorý zasvätili svoj život horám, druhá zasa približuje živočíchy a venuje sa najmä našej najväčšej šelme.

V prvej časti programu žiaci uvidia výstroj, ktorá sa používa v Tatrách v lete, či v zime, spoznajú tatranské štíty a ich príbehy. Pomocou aktivizujúcej metódy „pravda a lož“ u žiakov preveríme, opravíme, upevníme a doplníme ich poznatky o Tatranskom národnom parku. Žiaci sa taktiež vžijú do rolí tatranských nosičov. Na záver si odnesú poznatky o tom, kam ísť na túru.

V druhej časti programu je pre žiakov pripravená sprevádzaná terénna vychádzka s profesionálnym stopárom šeliem, žiaci tak priamo v lese objavujú pobytové znaky živočíchov, čím sa efektívne prepájajú ich teoretické poznatky s realitou. Počas terénnej vychádzky sa žiaci učia pomocou bádateľsky orientovaného vyučovania aj veľa o našich veľkých šelmách.

Deti sa dozvedia odpovede na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky: Prečo sa veternica volá veternica? Aký kvietok môžete nájsť na najvyššom tatranskom štíte? Ako to bolo s Kriváňom a anjelom a ako vzniklo Štrbské pleso? Ako sa stavali chaty v Tatrách? Koľko nákladu vynesú tatranskí nosiči? Ako sa pripraviť na túru do hôr? Aké stopy po sebe zanechávajú zvieratá? Viete čo je medvedí strom?… a možno ho aj uvidíte J

Medzi-predmetové vzťahy: prírodoveda, prvouka, vlastiveda, geografia, biológia, dejepis, matematika, etická výchova, telesná výchova.

Vzdelávacie oblasti:

Primárne vzdelávanie: 3. a 4. ročník.
Prírodoveda: Živočíchy, Rastliny, Prírodné spoločenstvá
Vlastiveda: Moja obec, Slovensko,

Nižšie sekundárne vzdelávanie:
Biológia: 5. ročník: Spoločenstvá organizmov/ 8. ročník: Životné prostredie organizmov a človeka/ 9. ročník: Ekologické podmienky života
Geografia: 5. ročník: Cestujeme po Zemi/ 8. ročník: Slovensko
Dejepis: 5. ročník: Človek a komunikácia

Prierezová téma: Environmentálna výchova – Princípy fungovania prírodného prostredia, Regionálna výchova – Objavujeme Slovensko, Môj rodný kraj. Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb

Kľúčové slová: prírodné spoločenstvá, les, medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, potravové reťazce, vysokohorské spoločenstvá,  Tatry, národné parky, TANAP, plesá, životné prostredie, ekológia, ochrana prírody, chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov, biotop, turistické vybavenie, orientácia na mape, vrcholy, smerovník, zaujímavé body.

Termín realizácie: celý rok
Trvanie: 3 hodiny
Určený: žiakom 3. – 9. ročníka ZŠ, stredné školy
Počet žiakov: min 24, max 30
Cena: 15 eur/osoba (v cene je zahrnutý program a pitný režim)

Ak by ste sa radi zúčastnili tohto programu, vyplňte nasledujúcu nezáväznú prihlášku.