Predstavenie projektu

Pod Vysokými Tatrami tvoríme Krásne Sady. V Krásnych Sadoch spájame otázku bývania v blízkosti prírody, vzdelávania a otázku zdravého spôsobu života.