Kolektív základnej školy

Drahoslava Magová

V Krásnych Sadoch mám na starosti rozvoj pedagogickej kultúry, komunikáciu s rodičmi, vyučovanie výchov a školský klub deti. Som absolventkou Northeastern State Univerzity v Tulse (USA), odbor Early Childhood Education

Mala som česť pracovať viac ako 15 rokov v jednej z amerických lesných škôl, ktorá má celosvetovú pôsobnosť. Mam rada deti a v Krásnych Sadoch mám možnosť rozvíjať u nich kreativitu, spoluprácu, kritické myslenie, komunikáciu a charakter v krásnom lesnom prostredí. Chcela by som motivovať všetky deti k láske k učeniu. Vo voľnom čase rada chodím do prírody, lyžovať a veľmi rada cestujem po svete. 

Terézia Garstková

Vyštudovala som Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.  V Krásnych Sadoch učím žiakov 1. – 4. ročníka a zároveň som ich triednou učiteľkou. Touto prácou si plním svoj učiteľský sen, pretože sa v nej spája práca so žiakmi, pobyt v prírode, príjemné a pokojné prostredie a skvelý kolektív. Som šťastne vydatá a máme dve krásne, zdravé detičky. 

Mária Sendecká

V našej malotriedke vyučujem prvouku a prírodovedu, vlastivedu a pracovné vyučovanie. Taktiež som lektorkou environmentálnych programov pre školy a vediem krúžok lesnej pedagogiky. Bakalársky stupeň som absolvovala na Žilinskej univerzite, v Žiline – odbor stráž prírody. Magisterský stupeň mám za sebou v Nitre, na UKF – učiteľstvo biológie a ekológie.  

Martin Pajonk

V škole a škôlke v Krásnych Sadoch mám na starosti rozvoj pohybovej kultúry u detí od 3 do 10 rokov. Som absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odboru učiteľstvo telesnej výchovy. Pred vysokou školou som ukončil SOSŠ Poprad-Veľká, odbor kuchár. Som zakladajúci člen o. z. Capoeira-Oxumare Poprad. Okrem capoeiry vediem aj tréningy parkouru pre deti od škôlkarskeho veku. Som čerstvý mladoženáč a otec malého Jakubka.