Kolektív základnej školy

Drahoslava Magová

V Krásnych Sadoch pôsobím ako riaditeľka Zariadenia lesnej pedagogiky. Som absolventkou Northeastern State Univerzity v Tulse (USA), odbor Early Childhood Education

Mala som česť pracovať viac ako 15 rokov v jednej z amerických lesných škôl, ktorá má celosvetovú pôsobnosť. Mám rada deti a v Krásnych Sadoch mám možnosť rozvíjať u nich kreativitu, spoluprácu, kritické myslenie, komunikáciu a charakter v krásnom lesnom prostredí. Chcela by som motivovať všetky deti k láske k učeniu. Vo voľnom čase rada chodím do prírody, lyžovať a veľmi rada cestujem po svete. 

Terézia Garstková

Vyštudovala som učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.  V Krásnych Sadoch som triednou učiteľkou žiakov 1. a 2. ročníka. Touto prácou si plním svoj učiteľský sen, pretože sa v nej spája práca so žiakmi, pobyt v prírode, príjemné a pokojné prostredie a skvelý kolektív. Som šťastne vydatá a máme dve krásne, zdravé detičky. 

Róbert Sedlák

V envirotriedach v Krásnych Sadoch som triednym učiteľom žiakov 3. a 4. ročníka. Vyštudoval som učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ, aprobáciu technické práce a telesná výchova. V súčasnosti pokračujem v štúdiu primárneho vzdelávania pre 1. stupeň ZŠ na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako pedagóg som dlhé roky pôsobil vo Walese vo Veľkej Británii, kde som pracoval s deťmi vo veku od 3 do 11 rokov na jednej zo základných škôl.
Som šťastne ženatý a mám dvoch krásnych synov. Vo voľnom čase som veľkým fanúšikom ľadového hokeja, ktorému som sa dlhoročne venoval a crossfitu. Taktiež mám nesmierne rád prírodu a vysokohorskú turistiku.