Zariadenie lesnej pedagogiky

Popis projektu

Vytvárame prostredie, v ktorom chceme predstaviť les a prírodu ako priestor na hranie, vzdelávanie, tvorenie. Priestor živý v každej jednej minúte, v každom ročnom období. Priestor zvierat a rastlín, v ktorom ale má svoje miesto aj ČLOVEK.

Tvorcom a investorom tohto projektu je naša spoločnosť Krásne Sady Mlynica – servisná a prevádzková, a. s.

Pri výstavbe areálu počítame s nákladmi vo výške cca 1 993 tisíc €. Z tejto sumy nám 55 percentami prispeje Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka v rámci operačného programu Program rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Cieľ projektu

Vybudovať a vybaviť zariadenie pre lesnú pedagogiku. Poskytovať vzdelávacie aktivity zamerané na lesnú pedagogiku.

eu
prv