Zariadenie Lesnej Pedagogiky

O nás

Človek je odjakživa súčasťou prírody. Vďaka nej žijeme, tvoríme, rozvíjame sa. Príroda je priestor, kde sa učíme rešpektu, úcte, zodpovednosti, miesto, kde sa hráme, oddychujeme i vzdelávame. V súlade s týmito myšlienkami sme vytvorili projekt pre tých, ktorí majú chuť objavovať a spoznávať les a prírodu v ich mnohých podobách. Na krásnom mieste na okraji lesa s nádherným výhľadom na Vysoké Tatry budujeme zariadenie lesnej pedagogiky. Budeme tu poriadať mnohé zaujímavé programy, ako napríklad lesné vychádzky pod vedením lesných pedagógov, tvorivé dielne, vzdelávacie semináre, prednášky, súťaže s environmentálnym zameraním, ekotrhy, kurzy varenia. Venovať sa budeme aj edukácii v oblasti poľnohospodárstva a záhradníčenia. V areáli zariadenia nájdete aj priestor na cvičenia či meditáciu.

Zariadenie lesnej pedagogiky bude postavené z prírodných materiálov. Tvoriť ho bude šesť kruhových stavieb, ktoré budú spájať ovocné sady a permakultúrne záhrady.

S výstavbou zariadenia sme začali v septembri 2016.

LESNÁ PEDAGOGIKA

Lesná pedagogika je súčasťou výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. Zameriava sa na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov.

Les a príroda poskytujú tie najlepšie podmienky na cibrenie zručnosti, pamäte, na rozvoj koncentrácie, rešpektu, na uvedomenie si vzájomných vzťahov medzi človekom, prírodou a vesmírom.

Lesné prostredie je miesto, kde sa môžeme učiť cez skúsenosti, zážitky, emócie. Proces vzdelávania je tak rýchlejší, vnímajú sa pri ňom vzájomné súvislosti a prináša trvalejšie poznanie. Pri takejto forme vzdelávania sa človek rozvíja celostne, po stránke intelektuálnej, fyzickej, emočnej i ľudskej.

CIELE PROJEKTU

Naším hlavným cieľom je vybudovať zariadenie lesnej pedagogiky, ktoré sa stane živým priestorom na vzdelávanie i relax. Aktivity budú pestré, zábavné i poučné, tak aby sme vám čo najlepšie priblížili, aké úžasné miesto je les, ako spoznávať život v ňom a ako ho chrániť. Ponúkneme vám aj programy, ktorých cieľom bude podporovať zdravý životný štýl, rozvíjať umenie, pohyb i vaše manuálne zručnosti. Chceme tiež šíriť národné tradície či propagovať vidiecku gastronómiu.

V Zariadení lesnej pedagogiky v Mlynici vytvoríme nové pracovné miesta.