Základná škola

V Krásnych Sadoch, v areáli Zariadenia lesnej pedagogiky, pôsobí od septembra 2020 Elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade. Škola tu otvorila triedy pre žiakov 1. – 4. ročníka. Triedy majú prírodovedné zameranie a ich žiaci majú navýšený počet hodín prvouky a prírodovedy. Popoludní je pre deti otvorený školský klub s týmito krúžkami: prírodovedný a krúžok zdravého varenia, konverzácie v anglickom jazyku denne, lesný parkúr, joga, výtvarný odbor Základnej umeleckej školy, ľudový spev a tanec Základnej umeleckej školy, hudobný odbor Základnej umeleckej školy (individuálna hra na hudobný nástroj – za poplatok).

Autentické vzdelávanie v Krásnych Sadoch zabezpečuje celostný rozvoj dieťaťa v zdravom prírodnom prostredí, pri ktorom dieťa získava hlboké vedomosti a rýchle napreduje, rozvíja svoje talenty a rado sa učí. Získané znalosti mu otvárajú cestu k naplnenému a šťastnému životu.

Viac informácií o vzdelávaní v envirotriedach nájdete na:

www.lifeacademy.sk/envirotriedy