Výchovno-vzdelávacie lekcie, ktorých zmyslom je obohatiť vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl o ekologický charakter. Tieto programy prepájajú viaceré vzdelávacie oblasti. Venujeme sa danej téme v súvislostiach, naprieč rôznymi predmetmi. Témy sú vypracované na základe vzdelávacích štandardov jednotlivých predmetov, ktoré vymedzuje Inovovaný Štátny vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2.

Ako sa do lesa volá…

Termín realizácie: september-október, apríl-jún / Trvanie: 3 hodiny / Určený: žiakom 2. a 3. ročníka ZŠ

Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva... hovorieva sa. Poďme sa spoločne započúvať do zvukov a melódií lesa, nechajme stromy prehovoriť k nám. Zažime les inak – tak, ako keby sme sa stretli s dávnym priateľom, ktorý nám chce vyrozprávať mnoho zážitkov, ktoré prežil. Dovoľme lesu, aby nám zaspieval a zahral svoje dávne piesne, na ktoré už ľudia zabudli.

Po stopách tatranských velikánov

Termín realizácie: celý rok / Trvanie: 3 hodiny / Určený: žiakom 3. – 9. ročníka ZŠ, stredné školy

Slovensku boli dané mnohé prírodné krásy a spolu s nimi sme do vienka dostali aj naše malé-veľké veľhory - Tatry. Na mnoho príbehov z týchto hôr sa už zabudlo. Našťastie zanechali za sebou stopy, po ktorých sa spoločne môžeme vybrať na cestu plnú dobrodružstva. Odhaľme tajomstvá tatranských velikánov, prenesme sa do výšin štítov, do tajuplných tatranských dolín, spoznajme obyvateľov tatranských lesov... Z programu [...]