Lesné planetárium

Termín realizácie: máj, jún / Určený:pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ

Čo vás prvé napadne pri slove vesmír? Hviezdy, mesiac, [...]