Prečo musím pristúpiť k centrálnej správe

Tak ako v menších obytných štvrtiach vznikajú požiadavky na správu spoločných priestorov a zariadení, tak aj v Krásnych Sadoch bude potrebné udržiavať starostlivosť o spoločné cestné komunikácie, zelené plochy či spoločné technické zariadenia. Vzhľadom na rozlohu pozemkov a celého územia bude potrebná oveľa väčšia miera starostlivosti. Spoločnosť Krásne Sady Mlynica – servisná a prevádzková, a. s., okrem spoločných plôch a zariadení, v prípade Vášho záujmu, preberie na seba aj starostlivosť o Vaše individuálne požiadavky týkajúce sa technológií alebo niektorých prác spojených s udržiavaním pozemku.

V čom pre mňa spočívajú výhody, ak sa rozhodnem pri výstavbe využiť služby spoločnosti Krásne Sady, a. s.

Projekt Krásne Sady je z viacerých pohľadov jedinečným projektom. Synergia viacerých stavieb naraz so sebou prináša:

  • výhodnejšiu cenu výstavby
  • celistvosť dizajnu a použitých technológií
  • úsporu osobného času
  • profesionalitu a odbornosť
  • použitie inovatívnych a jedinečných technológií
  • záruku

Pri takomto spoločnom postupe je naším zámerom maximalizovať výhody klientov a zároveň udržať si svoj cieľ z pohľadu architektúry a staviteľstva. Tento prístup môže niekto vnímať ako isté obmedzenie. A preto je na každom zvlášť porovnať si výhody, ktoré prinesie výstavba realizovaná cez Krásne Sady, a. s., s individuálnym výberom a individuálnou výstavbou. Myslíme si, že pri porovnaní oboch ponúk nám dáte za pravdu, že to, čo sa Vám na prvý pohľad javí ako negatívum, v konečnom dôsledku pre Vás prinesie výhody.

Prečo je predaj nadprodukcie z pozemku realizovaný výlučne cez spoločnosť Krásne Sady, a. s.

Pri predaji nadprodukcie je potrebné vziať do úvahy tieto fakty:

  • vysoké nároky kladené na potraviny a pripravované produkty z pohľadu kontrolných orgánov,
  • jednotný postup dáva garanciu pokrytia určitého objemu dopytu.

Takáto forma predaja Vás zbaví starostí spojených s predajom svojej nadprodukcie. Pri zohľadnení týchto skutočností je formálne zjednotenie ľudí, ktorí majú záujem živiť sa pestovaním a výrobou produktov zo svojej úrody, nevyhnutnosťou.

Prečo je výsadba a stavba na pozemku podmienená vypracovaním záväzného dizajnu pozemku

Výsadbe na pozemku určenom pre trvalé bývanie sa doteraz nekládol veľký význam. Nikto nebral ohľad na to, že výsadba predstavuje živý organizmus, ktorý prekoná svojou životnosťou akékoľvek stavby postavené tradičnými stavebnými materiálmi. Výsledkom tohto prístupu sú tak v súčasnosti veľakrát stromy vedľa rodinných domov spílené v polovici alebo tretine svojej majestátnej výšky, prípadne celkom zlikvidovaná výsadba, ktorá zrazu začala prekážať. A to hovoríme o výsadbe na malých plochách, väčšinou do 500 m2. Pri niekoľkonásobne väčšom rozmere pozemku môže byť negatívny efekt výsadby niekoľkonásobne väčší a hlavne omnoho ťažšie odstrániteľný alebo zmeniteľný. Preto kladieme veľký dôraz na dôkladnú prípravu pred samotnou výsadbou. Naši odborníci každému klientovi poradia, prípadne položia tie správne kritické otázky, a v neposlednom rade na vyžiadanie vytvoria dizajn pozemku, ktorý bude funkčný a ktorý nebude potrebovať radikálnu prestavbu po niekoľkých rokoch svojho života.

Máte ďaľšie otázky?