Cesta k pozemku

Čo si kupujem?

Každý pozemok má viac ako 1 hektár, nie je možné kúpiť pozemok s menšou rozlohou, ani ho nijako deliť.

Základná vybavenosť k pozemku predstavuje:

 • elektrickú a internetovú prípojku,
 • štrkom spevnené komunikácie k vášmu pozemku.

kúpnej cene je, okrem ceny za pozemok a základnú vybavenosť, zahrnutý aj:

 • výsadba verejných plôch.
 • odborná konzultácia a poradenstvo v oblasti výsadby a zakladania ekozáhrad a v oblasti permakultúry.

Zásobovanie vodou, spôsob riešenia odpadu, aj systém vykurovania si každý majiteľ pozemku rieši na vlastné náklady. Zaväzuje sa pritom využiť moderné ekologické technológie a postupy. Asfaltová komunikácia sa bude nachádzať iba pri vstupe do lokality, všetky ostatné cesty k pozemkom budú štrkové. Verejné osvetlenie sa bude nachádzať iba vo vybraných častiach.

Regulatívy

Aby sme dokázali zabezpečiť celkovú udržateľnosť konceptu Krásne Sady a naplniť jeho idey, zvolili sme inovatívny prístup. Vytvorili sme rámce, ktorých dodržiavanie bude pre majiteľov pozemkov zaväzujúce. Tieto rámce sa týkajú týchto troch základných oblastí:

 • majetkoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov,
 • pozemku, ekozáhrady a stavieb na pozemku,
 • správy a údržby vykonávanej správcovskou spoločnosťou.

Postup pri kúpe

 • 1. Výber pozemku

  Z voľných pozemkov v Krásnych Sadoch si vyberte TEN VÁŠ. Miesto, kde by ste chceli žiť a na ktorom by ste aj svojim deťom priali prežiť ich život. Miesto, ktoré ponesú s láskou v spomienkach aj vaše pravnúčatá.

 • 2. Rezervácia a dizajn

  Rezervačný poplatok za pozemok predstavuje 30 percent celkovej kúpnej ceny. Túto sumu je potrebné zaplatiť do 7 dní od podpisu rezervačnej zmluvy. Po jej uzatvorení môžete začať plánovať svoj nový domov aj s pomocou nášho permakultúrneho dizajnéra.

 • 3. Terénne úpravy a výsadba

  Po uhradení celej kúpnej ceny môžete začať s realizáciou terénnych úprav a výsadbou.

 • 4. Stavba

  Pri zhotovení stavby cez spoločnosť Krásne Sady, a. s., získate zľavu vo výške 10 000 €. Môžete si vybrať dom z našich vzorových projektov alebo si navrhnúť vlastný.