O materskej škole v Krásnych Sadoch

Sady sú miesta, kde rastú stromy od najmenšieho semienka po silné a pevné stromy. Semienko sa zakoreňuje, vyvíja sa na strom s pevným kmeňom a krásnou korunou. Smeruje k Slnku stále vyššie, stojí stále pevnejšie a po potrebnom čase prináša plody. Stromy žijú vo vzájomnej symbióze, jeden vedľa druhého, fungujú a dýchajú ako jeden živý organizmus. Tak ako stromy, tak aj naše deti môžu v  milujúcom prostredí vyrásť na láskavých „dospelých“ s pevným charakterom. Môžu, v symbióze s okolitým svetom, viesť užitočný a krásny život.

Kde materskú školu nájdete:

Materská škola sa nachádza v novovznikajúcej obytnej zóne Krásne Sady Mlynica v peknom prostredí na okraji lesa. Je súčasťou vzdelávacieho areálu Krásnych Sadov, ktoré okrem materskej školy tvorí aj Zariadenie lesnej pedagogiky.

Vzdelávanie v Materskej škole Krásne Sady Mlynica vedieme v súlade so školským vzdelávacím programom Sadík.

Spolupráca v tíme

je jeden z kľúčových prvkov, ktorý buduje v deťoch spolupatričnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, sebaovládanie  i  vytrvalosť. Podporujeme hry a činnosti, ktoré rozvíjajú u detí tímového ducha.

Aktivita a pohyb

Veľa sa pohybujeme vonku, v lese a za každého počasia.Dávame priestor detskej fantázii a tvorivosti.

Prostredie Domova

Vytvárame deťom miesto, kde sa budú cítiť ako doma. Pochopené, milované, slobodné, s určením láskavých hraníc. Deti zapájame do bežných činností života – pomáhajú v kuchyni, starajú sa o svoje záhradky, vyrábajú si vlastné hračky a pracovné pomôcky.

Inšpirácia v prírode

vytvárame pestré aktivity prepojené s prírodou. Rozvíjame u detí environmentálne cítenie, prebúdzame záujem počúvať, bádať, experimentovať a postupne tak chápať zákonitosti prírody a života.

Návrat ku Koreňom

Prostredníctvom uchovávania tradícií a zvykov našich predkov sa navraciame k našej ľudovej kultúre.

Čo materská škola v Krásnych Sadoch ponúka

–  materskú školu v príjemnom lesnom prostredí,
– veľa pohybových aktivít v prírode,
– vekovo-zmiešaný kolektív detí od 3 do 6 rokov,
– školský vzdelávací program s prvkami lesnej pedagogiky, pedagogiky Marie Montessori a Waldorfskej školy,
– vzdelávanie prepojené s aktivitami v Zariadení lesnej pedagogiky,
– možnosť pokračovať vo vzdelávaní aj v školskom veku.

Harmonogram činností v MŠ:

7:00 – 8:20 h – schádzanie detí, privítanie, voľná hra
8:20 – 8:45 h – pohybové a relaxačné cvičenia, ranný kruh

8:45 – 9:15 h – edukačné aktivity
9:15 – 9:30 h – desiata
9:30 – 11:30 h – pobyt vonku, tvorenie s deťmi – kreatívne činnosti
11:30 – 12:15 h – obed

12:15 – 12:30 h – osobná hygiena a príprava na odpočinok
12:30 – 14:00 h – odpočinok – čítanie rozprávok
14:00 – 14:30 h – osobná hygiena a olovrant
14:30 – 16:00 h – popoludňajšie aktivity, hry, pobyt vonku, rozchádzanie

 Otvorené: 7.00 – 16.00 h