Tajomstvá lesa

Vzdelávací program pre deti 1. – 5. ročníka ZŠ zameraný na spoznávanie lesného a prírodného prostredia formou lesných hier a rôznych tvorivých aktivít.

Lesná tvorivá sobota

Sadoch máme pripravený program aj pre drobcov – ďalšiu lesnú tvorivú sobotu s Erika Ehlertová Kicová. S Erikou si deťúrence budú vyrábať kvietky zo šišiek. …tie šišky si ale najskôr [...]

Rok v prírode

Vzdelávací program zameraný na celostný rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je podporovať výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju, k zodpovednému postoju k životnému prostrediu a k ochrane prírody, šírenie [...]

Rok v prírode

Vzdelávací program zameraný na celostný rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je podporovať výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju, k zodpovednému postoju k životnému prostrediu a k ochrane prírody, šírenie [...]

Rok v prírode

Vzdelávací program zameraný na celostný rozvoj dieťaťa. Jeho cieľom je podporovať výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju, k zodpovednému postoju k životnému prostrediu a k ochrane prírody, šírenie [...]