Deň otvorených dverí Zariadenia lesnej pedagogiky

Milí rodičia,
hľadáte pre svoje dieťa školu, do ktorej sa bude každé ráno tešiť? Kde sa bude učiť na príkladoch z prírody?
V Krásnych Sadoch Mlynica od septembra 2020 prijímame nových žiakov od 1. do 4. ročníka. Príďte na Deň otvorených dverí v dňoch 22. a 23. apríla od 13.00 do 17.00 h.

Ponúkame:

  • príjemné lesné prostredie na vzdelávanie pre deti od 1. po 4. ročník
  • triedu s prírodovedným zameraním, ktorá je súčasťou Súkromnej základnej školy Life academy v Poprade
  • zážitkové vzdelávanie
  • nízky počet žiakov a vekovo zmiešaný kolektív detí
  • individuálny prístup k dieťaťu
  • popoludňajšie tvorivé, pohybové a umelecké aktivity

Svoju návštevu nahláste vopred na:
marcela.novakova@archiv.krasnesady.sk,
tel. č. 0911 089 062