Nové elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade


V novozriadenom elokovanom pracovisku v Krásnych Sadoch Mlynica otvára Súkromná spojená škola v Poprade pre žiakov 1. – 4. ročníka triedu s environmentálnym vzdelávaním.

Nájdete tu:

  • príjemné lesné prostredie na vzdelávanie pre deti od 1. po 4. ročník
  • zážitkové vzdelávanie
  • nízky počet žiakov a vekovo zmiešaný kolektív detí
  • individuálny prístup k dieťaťu
  • popoludňajšie tvorivé, pohybové a umelecké aktivity

Informácie o prestupe žiakov 1.-4. ročníka do triedy s prírodovedným zameraním v Krásnych Sadoch získate na:
email: marcela.novakova@krasnesady.sk, / tel. č. 0911 089 062