Bilancujeme 5 rokov projektu Krásne Sady

Rozrastajúce sa záhrady, pribúdajúce stavby rodinných domov, zvyšujúci sa počet detí na aktivitách v Zariadení lesnej pedagogiky – aj takto vyzeral uplynulý rok v Krásnych Sadoch. Od začiatku realizácie projektu Krásne Sady je to už pekných 5 rokov. Ako toto obdobie hodnotí podpredseda predstavenstva spoločnosti Krásne Sady – servisná a prevádzková, a.s., Ondrej Zoričák, to vám priblížime v nasledujúcom rozhovore.

Ondrej Zoričák

V roku 2015 sa začalo s prípravou tohto územia na realizáciu v slovenských podmienkach ojedinelého projektu Krásne Sady. Ubehlo 5 rokov. Ako hodnotíš toto obdobie?

Tak ako vo väčšine aktivít, v ktorých som bol doteraz pracovne zapojený, aj tu je vidieť ako čas neúprosne letí. Každý by chcel vidieť svoj projekt v takpovediac hotovom štádiu hneď od začiatku. Keď sa pozrieme späť, vidíme, že 5 rokov je za nami a posun vpred do vytúženého cieľa má viacero podôb. U niektorých budúcich obyvateľov Krásnych Sadov je viditeľný rýchly postup, čo ma veľmi teší. Ba čo viac, je zaujímavé sledovať, ako tí z nás, ktorí sa zapojili do tohto procesu medzi poslednými, v prácach postupujú oveľa intenzívnejšie ako niektorí z prvých. V tomto období je už možné vidieť aj prejav niektorých zvolených prístupov. Je pekne vidieť aj to, z čoho sa môžeme poučiť, čo prispôsobiť, pozmeniť. Stretli sme sa, žiaľ, aj s tým, že niektorí klienti hľadajú kľučky v nastavenom územnom pláne zóny. V rámci bilancovania budeme v krátkom čase prvýkrát vyhodnocovať účinnosť zvolených technológií na čistenie odpadovej vody. Určite bude pre nových stavebníkov rozumné počkať si na tento výsledok. Po 4 rokoch výstavby budeme spúšťať do prevádzky Zariadenie lesnej pedagogiky. Za toto obdobie sa toho udialo naozaj veľa a všetko je pripravené na to, aby v nasledujúcom období bol výsledok našej spoločnej práce oveľa viac zreteľný.

Spomínaš, že z niektorých prístupov sa môžeme poučiť a urobiť zmeny. Na čo konkrétne myslíš?

Keď sa dnes prejdeme územím, zvolený typ ochrany výsadby pred divou zverou nepôsobí v území veľmi melodicky. Je to spôsobené vytvoreným úzkym profilom komunikačných ťahov. Určite by som sa zamyslel nad odsadením dočasného oplotenia minimálne v okolí hlavnej komunikácie 10 m od hranice pozemkov smerom dovnútra, za líniu alejovej výsadby. Som veľmi rád, že nie každý z nás zopakoval navrhnutý štandard a dnes vidím, že napríklad prístup manželov Mištinovcov pôsobí elegantnejšie a úhľadnejšie.

Vlani sa nám podarilo ukončiť niektoré z dôležitých procesných vecí. Ktoré to boli?

V prvej polovici roka sa nám podarilo ukončiť prvú časť výstavby elektrických rozvodov a prípojok k väčšine pozemkov. Každý vlastník pozemku v sekciách A, B, C, D, E a F tak už môže žiadať o pripojenie do distribučnej siete elektrickej energie. Najkritickejší úsek pôvodne spevnenej cesty sa dobudoval do štádia asfaltovej cesty. Je to úsek od materskej škôlky smerom k hornej lúke. Vplyv počasia, strmé stúpanie a pravidelné brzdenie ťažkých nákladných automobilov jasne poukázali na potrebu riešiť tento úsek trošku inou formou. Jej stavebná časť bola ukončená, cesta ale zatiaľ ešte nie je v režime užívania. Na miestach, kde sa v okolí cesty zhromažďovala voda, sa kvôli jej lepšiemu odtekaniu ešte pred zimou začalo s vyhlbovaním rigolov. Koncom roka sa nám tiež podarilo zrealizovať výsadbu hlavných alejí. Celkovo tak pribudlo 343 stromov v rámci 5 alejí: borovicovej, javorovej, bukovo-čerešňovej, lipovej a čerešňovej aleje.

Začala sa výstavba prvých rodinných domov. Zdá sa, že tento rok sa vo výstavbe bude pokračovať o dosť rýchlejším tempom…

V priebehu roka 2019 sa podarilo 13 majiteľom pozemkov získať stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu, doplnkových stavieb a ďalšieho príslušenstva. Začaté boli procesy na získanie ďalších stavebných povolení. Veríme tak, že v priebehu tohto roka tí, ktorí už začali so stavbou, ju úspešne dokončia a ďalší s výstavbou začnú.

Aké sú plány na tento rok?

Pokračovať sa bude v rozširovaní distribučnej siete elektrickej energie a tiež vo výstavbe cesty do sekcie G k ostatným piatim pozemkom. Budovať sa bude aj chodník pre peších od hlavnej prístupovej cesty k Zariadeniu lesnej pedagogiky. V rámci Zariadenia lesnej pedagogiky nás čaká aj oficiálne otvorenie celého areálu. Verím, že keď budeme v nasledujúcom roku bilancovať rok 2020, skonštatujeme, že sme sa v rozvoji tohto územia ďaleko posunuli. Z pohľadu stavebného, estetického, aj celkovo v pohľade na celú túto krajinu v súlade s myšlienkami trvalej udržateľnosti.