Poďte s deťmi do prírody

Vytiahnuť deti von, do prírody, a vysvetliť im témy, o ktorých sa učia v škole, cez silný a podnetný zážitok majú za úlohu environmentálne programy a edukatívne školské výlety Zariadenia lesnej pedagogiky v Krásnych Sadoch Mlynica.

Programy sme pripravili pre žiakov základných a stredných škôl. Zatiaľ máme v ponuke 5 takýchto programov a ďalšie sú v príprave. To, čo všetky programy spája, by sme mohli zhrnúť do niekoľkých slov: pohyb na čerstvom vzduchu, prepájanie rôznych tém a oblastí vzdelávania, radosť z učenia, silný zážitok, posilňovanie sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom i medzi deťmi a pedagógmi.

Poznáte to porekadlo: Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva? Prvú časť tohto porekadla sme využili pre názov jedného z environmentálnych programov zameraného na prírodu a hudbu. Ten je určený žiakom 2. a 3. ročníka základných škôl a jeho hlavnou témou sú stromy. Deti sa zážitkovou formou dozvedia ako funguje strom, z čoho sa skladá a aká je úloha jeho jednotlivých častí. V tomto programe tému stromov spájame s hudbou, hudobnými nástrojmi a spevom. Ďalší program pod názvom Po stopách tatranských velikánov sa zameriava na naše veľhory, povesti o štítoch, dolinách, príbehy z tatranských chát.  Na deti čaká aj lesná vychádzka, na ktorej objavujú stopy rôznych zvierat, dozvedia sa mnoho zaujímavostí zo skrytého života nielen našich veľkých šeliem, ale aj mnohých iných obyvateľov hôr a lesov.

Edukatívne školské výlety sú jednodňové výlety pre triedne kolektívy tematicky zamerané. Pripravené máme tieto programy: Lesné planetárium pre žiakov 4.-5. ročníka, Svet pod našimi nohami pre žiakov 2.- 6. ročníka  a Kto sa bojí, nech do lesa nechodí pre žiakov 1.- 8. ročníka ZŠ. Do týchto programov môžete zapojiť aj vaše deti navštevujúce školy v rôznych častiach Slovenska. Programy budú postupne pribúdať a s nimi, veríme, bude narastať aj počet návštevníkov Zariadenia lesnej pedagogiky.