Lesom svetom

V Zariadení lesnej pedagogiky pracujeme na tom, aby okrem stromov a kríkov nám v jeho okolí pribudli aj externé vzdelávacie miesta. Na ich realizáciu budú potrebné nejaké finančné zdroje a aj preto sme v Krásnych Sadoch vytvorili neziskovú organizáciu Lesom svetom.

Táto neziskovka nám má pomôcť pri zapájaní sa do grantov a výziev, cez ktoré môžeme financovať aj rôzne vzdelávacie programy pre deti navštevujúce Zariadenie lesnej pedagogiky, ale aj pre širokú verejnosť. Služby Lesom svetom sa sústreďujú na tieto hlavné oblasti: podpora vzdelávania, ochrana a tvorba životného prostredia a zachovávanie kultúrnych hodnôt.

V hlave máme už plno nápadov, kde a aké externé vzdelávacie plochy by sme mohli vytvoriť, aby sme podporovali a rozvíjali učenie vonku, v súlade s prírodou. A tak keď budete v marci premýšľať, komu prispejete 2 alebo 3 percentami z vašej dane z príjmu, budeme radi, ak sa rozhodnete pre Lesom svetom.

Naše údaje:

Lesom svetom, n. o., Scherfelova 1359/38, 058 01 Poprad, IČO: 519 90288, č.ú. IBAN: SK19 1111 0000 0015 3203 3000.

ĎAKUJEME