Čistenie Novolesnianskeho potoka

S roztopením snehu a ľadu sa pod ním zrazu objavilo množstvo „neznámeho“ odpadu. Nie je môj, tvoj ani váš. Ale čo s ním? Necháme ho tak a budeme okolo neho len-tak chodiť?

Obujte si gumáky, vezmite si gumené rukavice, pevné igelitové vrece a príďte nám pomôcť čistiť Novolesniansky potok.

Do pracovnej čistiacej čaty by sme radi prizvali aj susedov z Novej Lesnej a Mlynice.

Kedy: v sobotu 27. mája
Zraz: o 10.00 h na prvom moste v Novej Lesnej
Akcia sa koná iba v prípade vhodného počasia
Info: 0911 089 062
mail: info@archiv.krasnesady.sk