V Sadoch sa bude rýmovať so Zbyňom, tancovať s Editou i spievať s Michalom

Do Zariadenia lesnej pedagogiky postupne vnášame život. Na letné prázdniny sme pre deti pripravili niekoľko podujatí. Pri ich koncepte sme načreli do viacerých oblastí – tanca, spevu, remesiel… Letné detské tábory povedú a s deťmi budú tvoriť mnohé známe osobnosti – Michal Smetanka, Zbyňo Džadoň, Miroslav Švický, Edita Jónyová a ďalší.


V soboty 22. a 29. júla o 15.00 h sa v rámci akcie Zahrajme sa spolu budeme hrať spoločne s Dušanom Slobodom. Hry podľa konceptu Empower the Child sú nielen o pohybe, zábave, ale aj o prekonávaní drobných prekážok a trénovaní vôle, cieľavedomosti a dôvery.

V troch termínoch (24.-28.7., 31.7. – 4.8. a 7.-11.8.) pripravujeme denné lesné tábory pod názvom Tajomstvá lesa. Denne od 9.00 do 16.00 h na deti čakajú hry v prírode, objavovanie lesných zákutí a to všetko bude spojené s výučbou anglického jazyka.

Na tretí augustový týždeň od 14. do 18. augusta máme pripravený denný tábor Veršovanie so Zbyňom, hlinovanie so Zuzkou. Zameraný bude na hudbu a prácu s hlinou. Hudobný blok bude viesť spevák, moderátor a spisovateľ Zbyňo Džadoň. Zbyňo má za sebou viacero úspešných detských projektov – je autorom detského muzikálu Kozliatka, nahral 2 CD pre deti Ema a Farby a pred pár týždňami mu vyšla kniha Lara a nebo. Spoločne s deťmi budú spoznávať tóny, hľadať rytmus v prírode a v bežných činnostiach, vymýšľať rýmy, ktoré na záver zhudobnia do pesničiek. Výtvarný blok bude pod vedením výtvarníčky a divadelníčky Zuzany Skařupovej. Tá deťom priblíži prácu s hlinou a spoločne budú tvoriť zaujímavé hlinené dielka.

Od 22. do 25. augusta je pre deti pripravený 4-dňový vzdelávací program pod názvom Bohatstvá ukryté v slove a tanci. Témou budú prírodné živly, zem, voda, vzduch a oheň, a ich objavovanie v piesňach, tancoch, slovách a speve. V tomto „objavovaní“ budú deťom pomáhať hudobník Michal Smetanka, folkloristka Edita Jónyová a hudobník a spisovateľ Miroslav Švický. Ten zároveň deťom predstaví slovenský jazyk netradične – budú skúmať ako vznikali niektoré slová v slovenskom jazyku.

Počet miest je na všetky programy obmedzený. Miesta je potrebné si rezervovať na tel. č. 0911 089 062 alebo na emaili: info@archiv.krasnesady.sk. (ks)