O pár rokov si pochutnáme na prvých čerešniach i slivkách

Prostredie Zariadenia lesnej pedagogiky nám už na budúci rok krásne zakvitne a zazelenie sa. Tento rok sa v okolí jednotlivých budov podarilo vysadiť množstvo stromov a krov.

V okolí Zariadenia lesnej pedagogiky bolo vysadených niekoľko desiatok druhov a odrôd ovocných stromov a kríkov. Uprednostnili sme dlhoveké ovocné dreviny. Aj preto sa na výsadbe spolupodieľali i mladí sadári z organizácie Ovocný strom, ktorí majú skúsenosti so starými odrodami pestovanými na Slovensku. „Priniesli sme sem druhy a odrody, ktoré sa pod Tatry hodia a ktorým sa tu bude dariť. Je to hlavne jabloň, hruška, čerešňa a slivka. Tieto druhy sa tu pestovali stáročia. Aj v okolí Krásnych Sadov vidíme staré aleje pozostávajúce z odrôd ako napríklad jadernička moravská, croncelské, panenské české, takže staré odrody sú tu prítomné. Nadväzujeme tak na históriu, aj na klimatické a pôdne podmienky,“ uviedol Ľudovít Vašš z organizácie Ovocný strom.

Ľudo Vašš pri práci.

V Ovocnom strome sa dala dokopy skupina mladých ľudí, ktorí majú živý záujem prinavrátiť krajine a záhradám funkčnosť v podobe návrhov a realizácií kvalitných výsadieb dlhovekých ovocných stromov. Sadárstvu a starým odrodám sa venujú už siedmy rok. „Snažíme sa navrátiť ovocné stromy do sídiel, do krajiny, do záhrad, lebo trend je taký, že dlhoveké ovocné stromy miznú a ak pribúdajú, tak tie moderné odrody, ktoré nie sú pestré svojou paletou chutí, vôní a všetkého. A sú to odrody, ktoré sú krátkoveké, lebo sú množené na podpníkoch, nie zo semienka, ale z odrezkov,“ doplnil mladý slovenský sadár.

Do Krásnych Sadov priniesli široké odrodové spektrum: „Nájdeme tu letné jabĺčko, jesenné, aj zimné rôznych farieb, chutí a vôní. Je tu aj 5 odrôd čerešní, je tu čerešňa žltá, aj čierna, aj červená. Hrušky sú tu prevažne letné a skoršie jesenné, a to z toho dôvodu, lebo hruška všeobecne je citlivejšia na chlad. Ak by sme tu vysadili neskoré odrody hrušky, nemuseli by dozrieť, aj by nemali dobrú chuť. Máme tu zaujímavé odrody – muškatelku letnú, tá má veľmi aromatické chutné plody, až také bonbóny. Ďalšia hruška je odroda krvavka, je to kategória hrušiek s červenou veľmi šťavnatou dužinou. Sú to mohutné húževnaté stromy, ktoré znesú chlad, aj nie najlepšiu pôdu. Stromy budú dozrievať postupne, takže to tu bude pestré. Čerešne, aj slivky začnú dosť skoro rodiť, prvú úrodu im umožníme už v 3., 4. roku, ale nie skôr, aby dobre zakorenili. Jablone začínajú rodiť v 5., 6., 7. roku, podľa odrody. Ale keby sme sa o nich dobre nestarali, tak oni zarodia už možno o 2 roky, to je taký paradox – zarodia skoro, ale vyčerpajú sa,“ konkretizoval Ľudovít Vašš.

Mladí sadári z organizácie Ovocný strom s našou permakultúrnou dizajnérkou B. Chomovou.

Nie do všetkých zákutí areálu sa hodili vysoké ovocné dreviny, a tak v okolí jednotlivých učební našli svoje miesto aj ovocné kry. Každý jeden ker bude prinášať chutné ovocie a pochutiť si na nich budú môcť budúci návštevníci Zariadenia lesnej pedagogiky. „Sú tu muchovníky, ktoré pochádzajú zo Severnej Ameriky a znesú chladné podnebie. Ďalej driene, o ktorých si ľudia myslia, že sú teplomilné, ale oni len rastú na suchých svahoch, lebo to znášajú. Ale inak rastú aj vo vyšších polohách. Ďalšie bobuľové ovocie je josta, ktorá je krížencom čiernej ríbezle a egrešu. Dalo by sa povedať, že tieto kry sú tu najviac doma. Ríbezľa, aj egreš sú prirodzené tatranské dreviny. Keby sme sa išli poprechádzať do Belianskych Tatier, v svetlých jarabinových náletoch nájdeme ríbezle, egreše ako prirodzený botanický druh. Takže tie sú tu úplne doma,“ pokračoval vo vymenúvaní širokej palety drevín a krov mladý slovenský ovocinár.

Pokiaľ nám stromy prinesú svoju prvú úrodu, na to si ešte chvíľu počkáme. Avšak pestré prostredie Zariadenia lesnej pedagogiky tvorené zeleňou, stromami, krami, kvetmi nás môže potešiť už teraz.