Zaujímavé návštevy v tomto roku

Jedinečnosť projektu Krásne Sady v rámci Slovenska, ale aj Európy, vzbudzuje záujem nielen medzi individuálnymi stavebníkmi, ale aj medzi mnohými odbornými a profesijnými združeniami, vo verejnej a štátnej správe i v súkromnom sektore.

V tomto roku sme náš projekt, jeho myšlienky a vízie prezentovali na diskusii s verejnosťou v Prešove. Hovorili sme o tom, čo nás inšpirovalo pri tvorbe konceptu Krásne Sady, koľko dôležitých aj časovo náročných krokov bolo potrebné uskutočniť pred samotnou realizáciou projektu a v diskusii sa otvorili aj mnohé ďalšie témy. Krásne Sady predstavil architekt Pavol Mészáros na jesennom Festivale zdravia, prírody a regenerácie v Starom Smokovci ako jeden z mála developerských projektov, ktorý otázku bývania úzko prepojil s ekologickým hľadiskom a citlivým vzťahom ku krajine.


V rámci programu Erasmus+ zavítala do Krásnych Sadov aj 30-členná delegácia mladých ľudí z viacerých krajín sveta.

V Krásnych Sadoch sme počas tohto roka privítali aj viaceré delegácie. Tridsaťčlenná skupina mladých ľudí z viacerých krajín sa počas týždenného pobytu v Tatrách v rámci vzdelávacieho projektu Erasmus+ venovala téme Podnikanie vo vidieckych oblastiach. Krásne Sady ich zaujali, a tak sa na projekt prišli pozrieť osobne. Mnoho otázok týkajúcich sa predovšetkým architektúry a permakultúrneho dizajnu mali aj členovia Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, ktorí Krásne Sady a Zariadenie lesnej pedagogiky navštívili v rámci trojdňovej odbornej exkurzie za klenotmi architektonických a umeleckých pamiatok Vysokých Tatier.

V rámci Zariadenia lesnej pedagogiky máme ambíciu vytvoriť model vzdelávania, ktorý bude prepájať environmentálnu výchovu, pohyb, umenie a kultúru s predmetmi školského kurikula. S Godi Kellerom, nórskym pedagógom a spisovateľom, počas jeho septembrovej návštevy Krásnych Sadov, sme diskutovali o tvorbe tohto vzdelávacieho modelu. Otvorili sme tiež otázky, ako vytvoriť to najvhodnejšie prostredie pre deti, pedagógov a lektorov a ako rozvíjať spoluprácu s rodičmi tak, aby sme dokázali zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu vo vzdelávaní.

Predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja počas návštevy v Krásnych Sadoch – predseda PSK Milan Majerský (druhý sprava), vedúci kancelárie predsedu PSK Marek Cimbala (tretí sprava).

O projekt Zariadenia lesnej pedagogiky sa zaujímali aj predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Počas októbrovej návštevy Popradu a okolia do Krásnych Sadov zavítali aj predseda PSK Milan Majerský a vedúci kancelárie predsedu PSK Marek Cimbala. Na stretnutí sme im prezentovali Zariadenie lesnej pedagogiky a naše vízie do budúcna.