Z pohľadu našich stavbárov bol tento rok mimoriadne rušný

Počas letných mesiacov sme v Krásnych Sadoch intenzívne pokračovali v stavebných prácach. Čo sme teda stihli od leta do začiatku zimy?

Od vedľajšej komunikácie spájajúcej Mlynicu s Novou Lesnou bola do centrálnej zóny Krásnych Sadov urobená asfaltová cesta v dĺžke 900 metrov. Spevnený bol úsek cesty cez Novolesniansky potok a vybudovaný most. Rozbehli sa práce na rozvodoch elektrickej energie a na preložke vysokého vedenia a ku každému pozemku bola privedená elektrická energia a inštalovaný elektromerový rozvádzač. Nie príliš pekný pohľad na stĺpy vysokého napätia, ktoré prechádzali cez niektoré pozemky pri vstupe do lokality, sa nám podarilo eliminovať a elektrické vedenie bolo uložené do zeme. Túto jeseň sa nám podarilo tiež urobiť prípravné práce a osadiť základové pätky pre budúce stĺpy verejného osvetlenia, ktoré budú umiestnené popri asfaltovej ceste.

Pokračovali sme aj vo výstavbe Zariadenia lesnej pedagogiky. Ukončené boli stavebné práce na piatich učebniach a pred dokončením je aj šiesta budova Lieska. Z veľkej časti bol upravený aj exteriér Zariadenia lesnej pedagogiky – vysadená tráva, stromy a v lete nám okolie krásne zakvitlo aj mnohými farebnými kvetmi. Začalo sa aj s výstavbou centrálnej budovy, ktorá bude slúžiť ako administratívny priestor, miesto pre vzdelávacie aktivity, kultúru a tiež ako jedáleň. Práce na tejto budove budú ukončené v priebehu budúceho roka. V okolí centrálnej budovy a učební sa stihli urobiť aj prípravné práce na inštaláciu verejného osvetlenia.

Okrem stavebnej časti sa tiež začali prípravné práce pre výsadbu hlavných alejí. Geodetmi boli zamerané miesta na výsadbu stromov a pripravili sa podmienky tak, aby sa na jar mohli vysadiť dreviny do hlavných alejí. Majitelia niektorých pozemkov, na ktorých sú umiestnené hlavné aleje, už stihli aj vysadiť prvé stromy.

„V prácach postupne pokračujeme krok zas krokom. Po skončení zimného obdobia začneme s výstavbou chodníka, ktorý povedie od komerčnej zóny k Zariadeniu lesnej pedagogiky a v priebehu budúceho roka ukončíme aj výstavbu areálu Zariadenia lesnej pedagogiky,“ uviedol na záver vedúci stavby Jozef Slovík zo spoločnosti Azor.